Spolupráce se školami

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. si uvědomuje nezbytnost podpory mladých lidí, ať už při studiu, tak v začátcích jejich pracovního života.

Žáci středních odborných učilišť a středních průmyslových škol mohou u naší společnosti:

  • absolvovat povinou praxi,
  • nabírat zkušenosti v rámci letní brigády,
  • zapojit se do pracovního procesu po vykonání učňovské zkoušky nebo maturity.

Společnost rovněž umožňuje studentům vysokých škol zpracování jejich bakalářské či diplomové práce a na jakékoli téma týkající se činnosti firmy a to jak z oblasti vlastní stavební výroby, tak ekonomiky firmy či řízení lidských zdrojů.

Společnost vyjadřuje svou podporu učňovskému školství zapojením se do projektu Studuj řemesla, díky němuž mohou žáci Středního odborného učiliště stavebního v Opavě získat řadu výhod.

studuj remeslo

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava
tel.: 553 622 616
e-mail: sso@slezskestavby.cz

Manažer výroby:
Ing. David Ševčík 773 588 585

Sekretariát:
p. Helena Šimková 777 588 593

Ekonomické a mzdové oddělení:
Ing. Lenka Kudlová 777 775 244

Zásobování:
p. Luboš Kummer 777 588 654